Napíšte námEmail

 

 

 

 

 

Športové aktivity pre deti a mládež

 

      

 

 

Sports clubs je skupina športových klubov:

 

Sports clubs skupina vznikla v roku 2016 ako značka zastrešujúca tieto športové kluby. Vznikla za účelom prezentácie, podpory a propagácie športu, organizovania rôznych športových podujatí a súťaží, rozvoja telesnej výchovy a športu v okresoch Púchov, Považská Bystrica a Dubnica nad Váhom. Svoju činnosť zameriava na aktívnych športovcov, deti, mládež a dospelých, priateľov a sympatizantov športu všeobecne, obzvlášť krasokorčuľovania, tanca, thajského boxu a kickboxu v týchto mestách. 

 

Momentálne tieto kluby zastrešujú 2 divízie, a to: krasokorčuľovanie (figure skating) a tanec (baletnú prípravu). Divízie thajský box (muay thai) a kickbox sú vo fáze rozvoja. Divízie krasokorčuľovania a tanca sa v súčasnosti môžu pochváliť svojou pravidelne prebiehajúcou aktívnou činnosťou. Do budúcna sa budeme snažiť aj o rozvoj iných športových divízii.

 

Divízia krasokorčuľovania v Považskej Bystrici oficiálne vykonáva svoju činnosť od 31.mája 2014, divízia krasokorčuľovania  v Púchove oficiálne vykonáva svoju činnosť od 26. mája 2016, kedy boli SPORTING CLUB POVAZSKA BYSTRICA (SCPB) a SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) prijatí za riadnych členov Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.

 

Neodmysliteľnou súčasťou krasokorčuľovania je balet, tanec, gymnastika a kondičná príprava. sports clubs preto spolupracuje s akreditovanou trénerkou baletu, tanca a gymnastiky - Máriou Matúšovou, DiS art. Naši zverenci svoju technickú, fyzickú a kondičnú prípravu na ľade i mimo neho vykonávajú pod odborným vedením akreditovaných trénerov krasokorčuľovania (bývalých úspešných krasokorčuliarskych pretekárov, reprezentantov a profesionálnych krasokorčuliarov), manželov Petry a Rastislava Vrlákových zo Žiliny. Deťom v prípravke sa na ľade venujú trénerky Mária Matúšová a Andrea Ridošková.

 

Kvalitná tréningová príprava našich zverencov nám nie je ľahostajná, snažíme sa k nej pristupovať maximálne zodpovedne a profesionálne, aj preto veríme, že ich výkonnosť sa bude i naďalej zlepšovať a vďaka tejto filozofii sa naše pretekárky môžu zúčastňovať národných i medzinárodných pretekov.

 

Spolupracujeme aj s inými krasokorčuliarskymi klubmi z okolia, v čom vidíme veľký prínos pre našich zverencov, rozvoj našich klubov a samotnú popularizáciu tohto športu.

 

sports clubs (sc) považuje za jedno zo svojich najdôležitejších poslaní budovať a rozvíjať vo svojich zverencoch najmä návyky pre zdravý životný štýl, fyzickú a rovnako psychickú zdatnosť a pripravenosť, sebaovládanie, sebadisciplínu, sebazaprenie, sebareflexie, zdravý rozvoj osobnosti - najmä u detí v predškolskom a školskom veku.

 

Dôležitým poslaním sports clubs je aj vzdelávanie trénerov, ktoré je v dnešnej rýchlo napredujúcej dobe nevyhnutné na to, aby sa každé jedno odvetvie športu posúvalo a rozvíjalo kvalitatívne vpred, rovnako ako aj znalosti našich trénerov a výkonnostné výsledky ich zverencov.

 

Pravidelne organizujeme školu korčuľovania pre materské a základné školy, krasokorčuliarske sústredenia a môžeme sa pochváliť organizovaním pretekov zaradených do rebríčka slovenského pohára, redukovaného rebríčka o postup na Majstrovstvá Slovenska ako aj organizovaním vrcholných pretekov pre pretekárov interpretačného korčuľovania (Finále v interpretačnom korčuľovaní a Adult). Našim úmyslom je z organizovania týchto športových podujatí urobiť každoročnú tradíciu.  

 

Ak máte chuť na sebe pracovať a rozvíjať svoje schopnosti, radi v našom tíme privítame všetkých záujemcov o tento náročný, ale zároveň krásny šport. Vítané sú deti vo veku od 3 rokov.

 

SPORT UNITES US!

 

 

Zmluva o sponzorstve v športe 1/2016

Zmluva o sponzorstve v športe 1/2018

Zmluva o sponzorstve v športe 2/2018

Zmluva o sponzorstve v športe 1/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 2/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 3/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 4/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 5/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 6/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 7/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 8/2019

Zmluva o sponzorstve v športe 1/2020

Zmluva o sponzorstve v športe 2021

 

 

 

Základné pravidlá

Vyhlásenie 2019

Ako poukázať 2% z daní

Potvrdenie 2019

 

 

 

 

Sídla klubov

 

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku

Facebook.com/sportsclubs.sk

 

Kontakty

 

sports clubs
facebook.com/sportsclubs.sk

 

Mobil: 
+421 904 237 237

 

E-mail:

andrearidoskova@gmail.com

 

 

Fakturačné údaje: 
IČO 44642181

DIČ 2022763314

 

 

Adresa: 
Moravská 1634/17

02001 Púchov

Napíšte nám správu